Trang chủ

web112-Đường dây nóng chống nạn khiêu dâm và bạo lực trẻ em Đường dây nóng Internet an toàn Safer được thành lập vào năm 2005 theo một dự án do Ủy ban châu Âu ủy thác theo Chương trình Internet Safer. Nó nhằm mục đích tạo điều kiện nhận thông báo về nội dung bất [...]